© Всички права принадлежат на "Протехника Евент Бургас" ООД  | Дизайн: Данаил Данаилов | Хостинг: dom.BG |
CORUS-PRO
Системата е подходяща за малки и средни  мероприятия на открити и закрити терени. Важно предимство е нейната мобилност.